2/A Sınıfı proje öğrencilerimin medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusundaki mesajları