İlkokul

İlkokul

*1.2.3 ve 4.sınıflar için temel eğitimleri Kodlama eğitimi, İngilizce ve Matematik derslerinden oluşan sistem destekli eğitim
*Anasınıfından, ilkokul ve ortaokula kadar resim, müzik, beden eğitimi, yabancı dil, drama, kodlama eğitimi uygulamaları
*Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda(tarım alanları, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır
*Yabancı dil öğretme ve öğrenmenin zevkli ve eğlenceli bir iş olduğuna inanılır, yaş düzeyine uygun olarak derslerimizde; münazara, yarışma, drama, hikâye anlatma, oyun ve müzik gibi etkinliklerden faydalanır.
*Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmeni girer.
*İngilizce, Seçmeli İkinci Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine dal öğretmenleri girer.
*Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda spor dallarına yönlendirilirler.
*Hafta sonu verilen müzik ve resim kurslarıyla öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri fırsatı bulurlar.