Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen
profesyonel yardım sürecidir.
Psikolojik danışma, problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.
Rehberlik Nedir?
Rehberlik ise, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkâr uyumlar sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumları, plânlan yapmasına ve kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzmansal) yardımdır. Danışmanla danışan arasında cereyan eden bu yardım oluşumu, esasta, karşılıklı görüşmeler yolu ile cereyan eder. İki kişi arasında karşılıklı etkileşim yolu ile cereyan eden psikolojik bir yardım ilişkisidir.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Okullarda Ne İş Yapar ?
•    Öğrencilerle bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık yapar
•    Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde yardımcı olarak onlara rehberlik eder.
•    Sınıflarda öğretmenlerin uyguladıkları rehberlik programlarına danışmanlık yapar.
•    Etkili ders çalışma yöntemleri ile ilgili öğrencileri bilgilendirir.
•    Öğrencilere gidecekleri bir üst kurumları tanımada yardımcı olur.
•    Ailelere çocuk gelişimi , ergenlik , okul problemiyle ilgili danışmanlık yapar.
•    Çeşitli test ve envanter uygulayarak öğrencilerin problemlerinin tespit ve tanımlanması yapılır.
•    Öğrencilerle birebir danışan ve danışman şeklinde diyolog kurabilirler.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Çalışma İlkeleri
     GİZLİLİK
     GÖNÜLLÜLÜK
     SÜREKLİLİK
     KİŞİ HAKLARINA SAYGI
     BİREYİN DEĞERLİLİĞİ
     BİREYİN ÖZERKLİĞİ
     İLGİLİ KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ
Bu ilkeler doğrultusunda çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta olup öğrenci merkezli çalışmalar yapılmaktadır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Çalışma Sistemi

1.    Organizasyon ve Koordinasyon Çalışmaları:
Yıllık çalışma plan ve programların hazırlanmasının ardından, hazırlık sınıfları da dahil olmak üzere tüm sınıf rehber öğretmenleri ile eğitim- öğretim yılı içinde yapılacak olan rehberlik çalışmaları hakkında işbirliği amaçlı toplantılar yapılır.Yönetim birimlerinden, hazırlanan çalışma planlarıyla ilgili olarak görüş alınarak çalışmalara başlanır.
2.    Oryantasyon Çalışmaları
Okula yeni başlayan ya da sonradan gelen öğrencilere yeni ortama alıştırma çalışmaları yapılır. Bu öğrencilere çevreyi tanıtarak, okul hakkında (okulun işleyişi, kuralları vs.), okulun sosyal, eğitsel ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca öğrenciler, verilecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında aydınlatılır.
3.    Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları
Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gelişimine uygun şekilde verilebilmesi için öğrenci tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda en temel amaç, öğrencinin kendini tanımasıdır.
4.    Eğitsel Rehberlik Çalışmaları
Verimli çalışma alışkanlıkları, başarı ve motivasyon, öğrencileri özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirme (tercihler), öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli kulüp faaliyetlerine yönlendirme gibi çalışmalar yapılır.
5.    Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları
Öğrencinin kendi özelliklerini, meslekleri, iş dünyasını tanıması ve kendi özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bağlantı kurması, karar vermesine yönelik çalışmalar yapılır.
6.    Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Çalışmaları
Bireylerin kendilerini tanımalarını, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmelerini, karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek kişisel gelişimini sağlamalarını amaç edinen, yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan bireysel psikolojik danışma çalışmaları yapılır.
7.     Bireysel ve Grup Rehberliği Çalışmaları
Öğrencinin psiko-sosyal gelişimini sürdürmesi ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularda (motivasyon, arkadaşlık ilişkileri, karar verme, kaygı, atılganlık, vb.) bireysel görüşmeler yapılır. Bununla birlikte; öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak, ihtiyaç duyulan konularda grup rehberlikleri düzenlenir.
8.    Müşavirlik (Konsültasyon) Çalışmaları
Okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması, çalışmalarda bu anlayışın esas alınması, okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun biçimde kullanılması, aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek olacak biçimde düzenlenmesi için konsültasyon çalışmaları yapılır.
9.    Araştırma – Geliştirme – Proje Çalışmaları
Okulumuzda; öğrenci, öğretmen, aile, idareciler ve çalışanlara uygulanan ihtiyaç analizleri sonucunda ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda çeşitli projeler hazırlanır. Uygulanan projeler hakkındaki tüm geribildirimler dikkate alınıp yorumlanır ve bir sonraki uygulama için proje geliştirilir.
10.    Okul- Aile İşbirliği Çalışmaları
Okul- aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri, öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine dahil etmek için çalışmalar yapılır.
11.    Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları
PDRS olarak; Problemi ortaya çıkmadan önce durdurmak, önlemek, bir problem davranışının oluşumunu azaltmak, var olan sorunun etkisini azaltmak, bireylerin duygusal ve fiziksel iyi oluşlarını artıracak davranışları, tutumları, bilgileri güçlendirmek amacıyla, programlanmış uygulamalar yapılır.
12.    İzleme Çalışmaları
Öğrencilere sunulan Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sonucunda bir değişikliğin olup olmadığı, olmuşsa ne gibi değişikliklerin olduğunun bilinmesi ve aynı zamanda öğrencinin değişim ve gelişimini takip etmek amacıyla izleme çalışmaları yapılır.

© 2016 Yedisu Koleji Designed By Grafik Bilişim

Please publish modules in offcanvas position.