Rehberlik

Özel Yedisu Koleji Rehberlik Servisi olarak hedefimiz, okul öncesinden liseye kadar, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak ve kendi potansiyelleri doğrultusunda “kendilerini gerçekleştirmeleri”ne destek olmaktır.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarımız, program dahilinde ve sistemli bir takip sistemi ile uygulanmaktadır.

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Psiko-sosyal Gelişim

• Kendini tanıma ve ifade edebilme becerilerini geliştirme
• Farklılıklara saygı duyabilme, doğaya ve canlılara karşı duyarlı olabilme,
sorumluluk duygusunu ve karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
• Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
• Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme

2. Akademik Gelişim

• Her bir öğrencimizin akademik başarısını, kendi kapasitesi, ilgisi ve
yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde geliştirme
• Akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini
geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

• İlgi ve yetenekleri hakkında farkındalık düzeyini geliştirme
• Kariyerine yön verebilmesi için gerekli bilgi birikimine sahip olmasını
sağlama
• Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verebilme gücünü geliştirme